Kategorya: Edukasyon

Ang kritikal na pagtatanong ay hindi hinihikayat sa mga modernong paaralang Vietnamese. Ngunit, ang sabi ng isang mag-aaral, mayroong isang nakapagpapatibay na kalakaran ng mga kabataan na naghahanap ng mga alternatibong pananaw mula sa buong mundo.